Advocatuur en recht

Informatie over erfrecht: wat moet je weten?

Dit artikel zal enige informatie over het erfrecht geven. Met het erfrecht wordt het gedeelte van het recht in een land bedoeld, dat de erfopvolging na iemands overlijden regelt. Om informatie over erfrecht te kunnen geven, is het van belang om eerst enkele termen uit het erfrecht toe te lichten.

In het erfrecht spreken we over de erflater en de erfgenamen. De erflater is de persoon die overlijdt. De erfgenamen zijn de personen die door het testament een gedeelte van de erfenis krijgen toegewezen, of de personen die door de wet een gedeelte van de erfenis krijgen toegewezen. Een erfdeel is het gedeelte dat een erfgenaam uit de erfenis krijgt, waarbij de grootte van het erfdeel door het testament of door de wet wordt bepaald.

Testament opstellen
Bij leven kan je ervoor kiezen om een testament op te stellen, ook wel een uiterste wil genoemd. Een testament stel je meestal op bij de notaris. Mocht het nodig zijn, dan kan de notaris of een andere specialist, bijvoorbeeld VR-Advocatuur B.V., meer informatie over erfrecht geven. In het testament heeft de erflater bij leven bepaald welke personen welk deel van de nalatenschap krijgen. Ook kan de erflater ervoor kiezen om voorwaarden in zijn of haar testament op te nemen, we spreken dan van ontbindende of opschortende voorwaarden.

In de meeste gevallen wordt bij de verdeling van de nalatenschap het testament gevolgd, al is het van belang om op te merken dat sommige bepalingen in een testament door de wet (gedeeltelijk) ongedaan gemaakt kunnen worden. Ook zijn er situaties denkbaar waarin het gehele testament niet geldig verklaard wordt en daarom ook niet opgevolgd dient te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de erflater tijdens het opstellen van het testament mentaal niet meer stabiel was, of bedreigd werd tijdens het opstellen van het testament. Dit zijn natuurlijk wel tamelijk unieke situaties.

Wettelijk erfrecht
Wanneer iemand overlijdt zonder een testament opgesteld te hebben, dan wordt de nalatenschap verdeeld aan de hand van de wet, we spreken dan van het wettelijke versterfrecht. Per land kan het verschillen wie er volgens dit wettelijke versterfrecht welk deel van de nalatenschap ontvangt, maar over het algemeen krijgen de kinderen en de partner van de erflater de nalatenschap.

Het erfrecht gaat gepaard met het belastingrecht. In de meeste landen ben je namelijk over het ontvangen erfdeel, erfbelasting verschuldigd. Hoe hoog deze belasting is, verschilt per land. Ook zijn er landen die enige vrijstellingen voor de erfbelasting bieden. Een vrijstelling houdt in dat over een vast bedrag geen belasting betaald hoeft te worden en dat er dus alleen over het gedeelte dat hoger is dan dit bedrag, belasting moet worden betaald.


Delen