2022

Familierecht: wat is dit eigenlijk?

Het zogenoemde familierecht is een juridisch deelterrein. Dit type rechtspraak maakt deel uit van het burgerlijk recht. Maar hoe ziet familiair recht er in de praktijk uit? Wat valt er precies onder het familierecht? En waar moet je allemaal rekening mee houden, als jij persoonlijk met dit type recht in aanraking komt? Een definitie van familiair recht Familierecht of familiair recht gaat niet alleen over materiële zaken, maar ook over immateriële gevallen.

Informatie over erfrecht: wat moet je weten?

Dit artikel zal enige informatie over het erfrecht geven. Met het erfrecht wordt het gedeelte van het recht in een land bedoeld, dat de erfopvolging na iemands overlijden regelt. Om informatie over erfrecht te kunnen geven, is het van belang om eerst enkele termen uit het erfrecht toe te lichten. In het erfrecht spreken we over de erflater en de erfgenamen. De erflater is de persoon die overlijdt. De erfgenamen zijn de personen die door het testament een gedeelte van de erfenis krijgen toegewezen, of de personen die door de wet een gedeelte van de erfenis krijgen toegewezen.