2022

Informatie over erfrecht: wat moet je weten?

Dit artikel zal enige informatie over het erfrecht geven. Met het erfrecht wordt het gedeelte van het recht in een land bedoeld, dat de erfopvolging na iemands overlijden regelt. Om informatie over erfrecht te kunnen geven, is het van belang om eerst enkele termen uit het erfrecht toe te lichten. In het erfrecht spreken we over de erflater en de erfgenamen. De erflater is de persoon die overlijdt. De erfgenamen zijn de personen die door het testament een gedeelte van de erfenis krijgen toegewezen, of de personen die door de wet een gedeelte van de erfenis krijgen toegewezen.